Minimodeller

Minimodeller

Minimodeller

Jeg tør å våge påstanden om at alt som er av kjøretøy, fly, tog, båter, sykler, motorsykler og alle slike gjenstander også er produsert i minimodeller. Enten om det er produsert for utstilling og presentasjon i front av hovedmodellen, eller om de er produsert som leketøy i etterkant av en lansering. Flere av de store produsentene av slike modeller er japanske. Og de finnes i flertall langt der øst. Mange kjøretøy kommer jo også fra Asia, så det er kanskje naturlig at slike modellfirmaer også lager modellene der borte – jeg vet ikke.

Samlinger

At slike minimodeller av mye rart kan føre til at folk samler er kanskje ikke så underlig. Og det er heller ikke uvanlig at mange av de kan fjernstyres med radiosignaler. Radiostyrte leker er vel en hobby som både unge og gamle (eller skal jeg si de som er litt eldre) kan ha mange timers underholdning av. Det være seg å kjøre med små modell biler på bane eller om de er elektronisk oppsatt og kan kjøres utendørs. Det samme kan også være med alle andre modeller.

Japan

Historien til en av produsentene av små modeller er ganske unik. De drev opprinnelig i en helt annen bransje enn med modeller. Firmaet heter Tamiya Corporation og drev opprinnelig med å levere utstyr til andre bedrifter som drev med tømmer foredling. Med en hard bransje så fikk japaneren Mr. Tamiya ideen å begynne å lage små modeller av båter og fly i tre. Tilgangen på tre hadde de jo kontakt allerede med de firmaene – de var allerede deres kunder. Oppstarten av dette firmaet og forvandlingen skjedd etter den andre verdenskrig. Slutten av førti årene og innover på femti tallet. Men den nye business viste seg å være mye mer lukrativ, så etterhvert konsentrerte de seg kun om å lage modeller.

Samlinger

Samlinger

Fra tre til plast

Deres lukrative business ble raskt fanget opp av andre firmaer igjen fra utlandet. Men der var det plastikk som var materialet og ikke tre slik Tamiya Corp hadde benyttet. Så da måtte japsene enda en gang endre sin business og følge trenden ved å lage sine modeller i plast. Fra tre til plastikk og tilbake til tre og en blanding av disse to materialene. For så å begynne å en kombinasjon. Neste endring var at det kom modeller i metall. Dette japanske firmaet fulgte atter en gang med i endringene, og fikk i tillegg en ny ide. De la ut på markedet en «race car» i deler slik at kjøper måtte bygge opp bilen eller modellen selv. Dette ble igjen en suksess for Tamiya Corp og de kunne fortsette sin utvikling med nye produkter.

Stadig forandringer

Med stadig forandringer og nye modeller som ble levert ut på markedet måtte de hele tiden være på «vakt». Etter hvert begynte de også å gi ut et modellmagasin som ble veldig godt mottatt. Slik har det fortsatt fremover mot det vi har i dag – du kan jo selv ta en tur i en lekebutikk og du vil ganske sikkert finne modeller i mange varianter fra dette firmaet. Firmaet er godt med fortsatt både i Europa, Amerika og i Asia med kontorer på mange stor steder.

Top