Modelljernbane er en flott hobby

Det er tidligere blitt skrevet en del om dette med å ha modelljernbane, som en hobby og interessefelt. Jeg er selv en ivrig modelljernbane-entusiast, og har hatt mye glede av denne hobbyen nesten hele mitt liv.

Modelljernbane er en flott hobby

Modelljernbane er en flott hobby

Jeg kan godt huske alle turene, jeg og min far hadde nede på stasjonen – for å se på tog i full skala. For det er jo de store togene, som er forbilde for alle modeller som er blitt lagd. Jeg for min del, hadde nok mest interesse for de norske modellene. Men når jeg var barn, fantes det så å si ikke noen norske modeller på markedet. Min første modelljernbane var av merket Märklin, som jeg hadde mye glede av og ikke minst mange gode minner fra. La oss se litt på noen av de mest kjent norske modellene, som har vært å finne på norske spor i en mannsalder.

Lokomotiv type El.14

Dette er virkelig en arbeidshest, som NSB har hatt i en årrekke. Da lokomotivtypen kom på 1970-tallet, var det et moderne og effektivt lokomotiv. Det ble brukt både i person- og godstog, på alle elektrifiserte hovedstrekningene i Norge. Forgjengeren til lokomotivet El.14, var det noe mindre El.13. Begge disse lokomotivtypene, ble brukt i en årrekke og fantes i et stort antall. El.14 brukes den dag i dag, men en del av dem er tatt ut av trafikk på grunn av alder og slitasje. De som fortsatt er i drift, benyttes i dag i godsselskapet CargoNet – som er NSB sitt selskap innenfor godstrafikk.

Likestrøm og vekselstrøm

Når dette kjente og populære lokomotivet kom som modell, var det italienske Lima som var først ute. På denne tiden var det minimalt med norske modeller på modelljernbanemarkedet, det var faktisk kun forgjengeren El.13 som var å få kjøpt – fra samme produsent som El.14. Men om vi ser på Märklin, så hadde de en del år tidligere kommet med sin Di.3 – som også er en arbeidshest på norske skinner siden 1950-tallet. Märklin bygger sine modeller med vekselstrøm motorer, i motsetning til Lima som har likestrøm i sine lokomotiver.

Mange modeller kommer på markedet

Det har alltid vært vanskelig å få produsenter av modelljernbane, til å satse på norske modeller. Dette fordi det norske markedet er relativt lite, sammenliknet med de store landene i resten av Europa og verden forøvrig. Men etter hvert tok det seg opp, og østerrikske Roco kom også på banen bokstavelig talt. Den første norske modellen som dukket opp fra denne produsenten, var NSB sitt lokomotiv med betegnelsen El.16 – en kjent arbeidshest som i sin tid ble satt inn i ekspresstog på Bergensbanen.

Vogner

Vogner

Vogner

Sammen med Lima sine El.13 og El.14 kom vogner av typen B3, dette er de vognene du husker fra 1960 – 1970-tallet og var i en årrekke å finne i NSB sin vognpark. Når El.16 kom på markedet, så dukket snart de mer moderne vognene B5 opp på markedet – disse ble brukt sammen med El.16 på Bergensbanen på 1970- og 1980-tallet. Det er i alle fall sikkert at det har skjedd mye, med norske modeller på modelljernbanemarkedet de siste tiårene.

Top