Norges luftsportforbund

Norges luftsportforbund

Norges luftsportforbund

Modellfly sporten er en del av Norges Luftsportforbund og rundt år 2000 ble de også tatt opp i Norges idrettsforbund. Det å fly et modellfly kan man lære seg på flere måter. Både den harde veien ved å prøve å feile og betale alle skader, eller å melde seg inn i en klubb og få lære stikke bevegelsene via en flysimulator. Da blir det ikke like dyrt og drastisk. Men det er jo ingen garanti for at ikke du allikevel vil krasje og måtte betale for skader. Men muligheten burde være redusert en del!

Norges Luftsportforbund

Forbundet jobber iherdig for sine medlemmer for at de skal kunne få beholde de friheter de har per i dag. Det har de senere årene kommet forslag om nye regler fra de store gutta ute i Europa – EASA. De nye reglene kan få betydning for deg og din klubb og hva dere får lov til å gjøre og hvor og hvordan dere får lov til å fly. Altså ikke like fritt som i dag!

Det er dronenes ankomst som ligger bak disse forslagene til regelendringer. NLF klarte via lobby virksomhet hos EASA å påvirke de slik at de gikk med på at flygninger med modeller vil bli regulert av de forskjellige landenes luftfartsmyndigheter.

I 2016 kom det nyeste forslaget til regelverk og der er det lagt opp til at myndighetene i hvert land skal definere bruken i sitt land. De nye reglene vil ha en overgangsperiode på tre år. Reglene er bygd opp slik at det vil være tre hovedkategorier. Men det er ikke sikkert at de går gjennom enda da flere myndigheter er tvilende til at sikkerhet er godt nok ivaretatt. Så det ligger allerede nye forslag med forbedringer på bordet hos EASA.

Hovedkategoriene i lovforslaget

Den lovprototypen som ligger ute til godkjenning er bygd opp rundt tre hovedkategorier – de tre kategoriene er:

Åpen kategori som vil omfatte hobbydroner og fjernstyrte leker. I denne kategorien er det flere begrensninger. Modellen skal ikke fly over 50 meter, spenningen på strømmen skal ha maks spenning på 24 volt og det skal være begrensninger på hvem som kan kjøpe slikt utstyr ved aldersgrense.

Spesifikk kategori vil si de med tillatelse til å fly til enhver tid og som er vurdert risikomessig. Altså ingen faste begrensninger men det er stor nøyaktighet for å få godkjenning i kategorien. Er du for eksempel ikke medlem i en godkjent klubb eller liknende vil du ikke få tillatelse – da må du «tilbake» og fly i åpen kategori.

Sertifisert kategori – kategorien for de med sertifikater til å fly. Her er de med sertifikater fra luftfartsmyndighetene som dermed bestemmer hva, hvor og hvordan man kan fly.

Dette nye regelverket gir mange nye utfordringer og spørsmål. NLF har reist flere spørsmål til EASA sitt regelforslag. Det kan ende med at modellfly kan bli skilt ut som egen «ting» i luftvernloven i Europa.

En egen lov for alt dette er underarbeid i Norge allerede. Det har vært flere møter mellom NLF og luftfartsmyndighetene om dette.  Og de har kontinuerlig kontakt og samtaler om temaet.

Alt om disse reglene kan du selv lese her.

Top