Norsk modelljernbaneinteresse

Jeg er vel det man kan kalle en modelljernbane-entusiast, en interesse og hobby jeg har hatt siden jeg var veldig liten. Det startet vel mer eller mindre med en tilfeldighet, men etter hvert økte interessen bare mer og mer.

Norsk modelljernbaneinteresse

Norsk modelljernbaneinteresse

Det å ha en hobby er viktig for alle, og hvor kostbart det skal være – er egentlig opp til hver enkelt. Jeg for min del fikk en stor interesse for tog generelt, noe jeg tror er ganske vanlig for de som driver med modelljernbane. Som guttunge hadde jeg et lite Märklinsett, med en yttersirkel og innersirkel med skinner på banen. Jeg kan godt huske at jeg hadde 3 hus, som min far hjalp meg med å bygge. Dette anlegget hadde jeg glede av i mange år, og modellene var av tyske

Di 3 Nohab

Jeg kunne valgt mange norske typebetegnelser når det kommer til lokomotiver, men Di 3 er nok det lokomotivet jeg har flest minner fra. Som guttunge kan jeg huske når disse store diesel-lokomotivene kom, jernbanen lå ikke veldig langt unna stedet vi bodde. Det ble mange turer ned for å se når Di 3 kom buldrende, for det er en koloss av en maskin vi her snakker om.

Di 3 som modell

Til forskjell fra i dag, så fantes det ikke mange modeller av norske lokomotiver på 1970-tallet. Di 3 var faktisk den første, da Märklin kom med den på begynnelsen av 1970-tallet. Jeg husker at denne stod høyt opp på min ønskeliste, men jeg fikk den aldri på grunn av prisen. Men når jeg selv begynte å tjene litt penger, så ble det til og med to stykker av den etter hvert.

Ble brukt på mange banestrekninger

Denne arbeidshesten som NSB brukte i mange år, ble brukt på mange av NSB sine strekninger – som ikke var elektrifisert. På Røros-, Rauma- og Nordlandsbanen var den et fast innslag, men også på Bergensbanen.

Norske vogner

Det fantes ingen modeller av norske vogner, før Lima kom med sitt sett med B 3-vogner. Jeg mener bestemt at også dette skjedde rundt 1970, og da ble det mulig for modelljernbanefolket å kjøre norsk lokomotiv med norske vogner. I settet fra Lima kom det også et norsk lokomotiv, nemlig det elektriske El 13.

Norske vogner

Norske vogner

Mange modeller kom til etter hvert

Utover 1980-tallet så ble utvalget noe bedre, men det tok mange år. Men om man ville bruke svenske modeller, så var utvalget noe bedre. Det svenske RC-lokomotivet gikk også på norske skinner, så for oss som ville ha norske anlegg både med tanke på landskap og rullende materiell – var dette svenske lokomotivet absolutt et alternativ. Disse lokomotivene, ble brukt både på Kongsvinger- og Østfoldbanen.

Mange spesialmodeller

Det finnes en del spesialmodeller, som ofte er laget i messing og i et lite opplag. Men slike modeller er vesentlig dyrere, enn plastmodellene som er serieprodusert. Jeg husker når disse modellene begynte å komme på 1980-tallet, men for en ungdom var det bare en drøm rent prismessig.

 

Top