RADIOSTYRT FLY

RADIOSTYRT FLY

RADIOSTYRT FLY

Har du holdt på med bil modeller og racing en stund så begynner du kanskje å gå litt lei. Da er byttet enkelt over til fly og helikopter. Men overgangen er ikke like enkel teknisk. Det er ganske mye mer avansert å fly i luften enn å kjøre på bakken. Det kreves ganske mye trening for å kontroll på å fly og det kommer garantert til å bli en del røffe landinger før du kommer så langt – uansett hvor erfaren du er fra tidligere med for eksempel bilkjøring. Det blir garantert mer enn en time på kjøkkenbordet eller på ditt arbeids rom for å reparere maskinen.

Historie

Tvillingene Good var de første som bygde et fly som man kunne stå på bakken og styre med fjernstyring eller radiosignaler. Dette skjedde så tidlig som på slutten av tretti tallet og flyet fikk navnet Guff.

Tvillingene Bill og Walt jobbet mye med utviklingen av sitt første radiostyrte fly og selvfølgelig lagd de flere modeller etter hvert som også ble testet og utviklet videre. En av måtene de benyttet for å utvikle flyene sine var å delta i alt som var av konkurranser og tilstelninger. På den måten fikk de testet maskinene og fant ut hva som måtte forbedres og forandres.

Rundt på de forskjellige konkurransene var det ikke mange som møtte frem og hadde utstyr til å delta i den første perioden brødrene var aktive. Men deltakelsen økte etter hvert og ved et arrangement ved 39. National i Detroit møtte det frem 11 deltakere som var ny rekord i antall deltakere i et slikt stevne.

Radio kontrollert materiale er enda eldre enn dette med radiostyrt fly som brødrene Good startet med på slutten av tretti tallet. Nikola Tesla viste frem en radiostyrt båt i 1898 og under den andre verdenskrig økte The Luftwaffe utviklingen av radio kontrollert materialer. De benyttet det blant annet på vinge bomber som de da styrte med radiosignaler på avstander.

Brødrene Good fortsatte også utviklingen av sine fly i hele sin levetid. Og utviklingen gikk raskt fremover på samme sett som interessen for denne hobby formen økte.

Radio kontrollen

Radio kontrollen

Radio kontrollen

Selv om det er brødrene Good som ofte nevnes som de første som benyttet radiostyrte signaler for å styre sine fly, så var de ikke de første til å benytte radiosignaler til å styre ting. Som nevnt så benyttet Nikolai Tesla dette allerede noen år før århundreskiftet til å fjernstyre en båt. Men det som gjør brødrene Good spesielle i denne forbindelsen er at de var pionerer med sine vakuumrør systemkontroll som de hadde utviklet spesielt for bruk til styring av Rc utstyr.

Dette ble dessverre også benyttet av tyskerne under andre verdenskrig til å styre de såkalte bevingede bombene slik at de skulle treffe sine mål. Dette var igjen forgjengeren til dronene som benyttes i dag i krigføring. Men alt dette er jo en smule mer avansert enn de fjernkontrollene som privat person benytter til å styre sin fly, biler og båter da.

Top