RC Biler

RC Biler

RC Biler

Temaet om modell biler og modell jernbane og alt i samme retning er så stort og så bredt at det er nesten vanskelig å bestemme seg for hva jeg vil skrive litt om. Det er jo såpass stort at det arrangeres messer og festivaler rundt omkring som bare omhandler alt med modeller av alle mulige typer og arter. Men messene strekker seg ofte ut til alt om hobby og kanskje til og med samler stoff og saker. Men modellbiler / båter / fly / jernbane er et såpass stort emne at det er mye av en messe som handler om nettopp dette.

RC Biler

Det å ha interesse i modeller i miniatyr og samlegjenstander kan også bestå i å bygge opp sine modeller selv fra minste detalj. Byggesett er å få i mange varianter, og kommer man såpass opp i gradene at det er RC modeller som er interessant så kommer det mye bygging og reparasjoner etter skader. Her snakker jeg av erfaring. Det å kjøre en RC bil går unna og det er meget enkelt å få skadet utstyret sitt. Da er det hjem på kjøkkenbordet og reparere og eventuelt spekulere ut hvordan man kanskje kan forsterke den eller de delene som oftest ryker eller skades.

Maskinforskjeller

Det er tre hovedkategorier med radiostyrte biler. Det er bensinbilene, De elektriske bilene og de bilene som kjører på nitro. Skal kjapt forklare litt om forskjellen.

Maskinforskjeller

Maskinforskjeller

Elekro

De bilene som går på strøm fordeles på to kategorier igjen. Med børster og uten børster. Her er det de uten børster som er de kjappeste bilene. Tilleggsutstyret til disse to bilene skiller seg også litt så man kan ikke bare mikse frem og tilbake fritt. Det kreves for eksempel egne fartskontrollers til de bilene uten børster. Men ulempen med de børsteløse bilene er at de forbruker mer energi – altså krever mer strøm.

Dette er de bilene som krever minst vedlikehold og passer best for deg som ikke liker å sitte å skru miniatyr i timevis. Den vanlige bilen – den med børster – er også den billigste bilen. De børsteløse blir dyrere da de krever batterier med bedre kvalitet fordi de igjen krever mer strøm.

Nitro

Hva som er spesielt med disse bilene sier seg vel nesten helt klart ut fra navnet og tittelen på avsnittet mitt her. Ja bilene kjører på spesialblanding av nitro, olje og metanol. Dette er vel bilen som krever mest, men også den bilen som låter best og går best i mine øyne. I forhold til de elektriske bilene så låter jo denne bilen som en drøm. Jeg vet ikke men jeg vil tippe at dette er favoritt bilen for de som elsker å holde på med dette.

Bensinbilene

Bensinbilene har også mange fordeler i forhold til sine to «brødre». Men her skal man ha litt mer kunnskap for å få justert inn motoren til å yte best. Bilene er de dyreste i bruk totalt sett. Men det er mange som «sverger» til at dette er den virkelige RC bilen og ikke nitro som jeg påstår. Vanlig bensin er jo ikke billig i Norge og derfor blir denne klassen dyr å ha som hobby dersom man kjører mye.

Top